Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania i misji podejmowanych
przez parafie rzymskokatolickie oraz wspólnoty życia konsekrowanego w Bytomiu.

Aktualności

Parafia a dekanat

Parafia to określona wspólnota wiernych, której zwierzchnikiem jest proboszcz. W pracy duszpasterskiej pomagają mu księża wikariusze, a także kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny. W Bytomiu jest w sumie 20 parafii. Z kolei dekanat to grupa parafii, której przewodzi dziekan (zwany też archiprezbiterem). Zadaniem dziekana jest koordynowanie wspólnej działalności duszpasterskiej w dekanacie. W Bytomiu znajdują się zasadniczo dwa dekanaty…

Nowa ewangelizacja

Czy chodzi o jakąś nową Ewangelię, która do tej pory nie istniała, albo była nieco inna, a my teraz na nowo ją chcemy głosić? Nie, nie chodzi o to. Nowa ewangelizacja to jest głoszenie tej samej Ewangelii, która zawsze była, i tego samego Chrystusa, który zawsze był. To cała działalność duszpasterska Kościoła, który na polecenie Jezusa od dwóch tysięcy lat idzie i głosi Ewangelię o Królestwie Bożym, aż po krańce ziemi.

Działalność charytatywna

Wspólnoty kościelne

Stowarzyszenia kościelne

Wspólnoty odnowy Kościoła

Duszpasterze potrzebują naszej modlitwy

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Amen.

Wspólnoty życia konsekrowanego

Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem (Św. Jan Paweł II).

Pismo Święte o życiu wiecznym

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie (Rz 6,8-11).

KURIA DIECEZJI GLIWICKIEJ

ul. Łużycka 1; 44-100 Gliwice
Skrytka pocztowa 196
telefon: +48 32 230 71 42
fax: +48 32 230 78 88
e-mail: kancelaria@diecezja.gliwice.pl