Prezydent Miasta Gliwice oraz Biskup Gliwicki zapraszają na cykl wydarzeń przygotowanych z okazji dwudziestej rocznicy wizyty Papieża, świętego Jana Pawła II.