Notatka prasowa: „Polsko- ukraińska droga ku przyszłości –  Okno na świat…”

Notatka prasowa: „Polsko- ukraińska droga ku przyszłości – Okno na świat…”

W sierpniu 2019 roku Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu oraz Stowarzyszenie Integracja M w Samborze na Ukrainie realizowały wspólne zadanie „Polsko- ukraińska droga ku przyszłości –  Okno na świat…”, który  został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. We wspólnym wyjeździe do Władysławowa brała udział grupa młodych ludzi z obydwu krajów. Wyjazd miał charakter integracyjny, uczestniczyły w nim również osoby niepełnosprawne.

Myślą przewodnią projektu był okno na świat, rozumiane jako otwarcie się na różne rzeczywistości, które otaczają młodego człowieka oraz  wyobraźnia, która stymulowała myślenie i działanie uczestników na rzecz przyszłości. Dzięki zajęciom o charakterze poznawczym, integracyjnym, sportowym czy artystycznym wakacyjny czas dla ludzi młodych był szkołą samodzielności, doskonalenia postaw prospołecznych i szerzenia idei wolontariatu.

To międzynarodowe spotkanie było okazją do nawiązania nowych relacji, kontaktów. Młodzież była przekonana, że dzięki temu projektowi osoby mniej sprawne mogły korzystać z możliwości, które wcześniej były dla nich niedostępne.

Spotkanie to przyczyniło się do wypracowania pozytywnych wzorców zachowania w stosunku do niepełnosprawnych. Miało  to odzwierciedlenie w opinii młodego uczestnika „Nasz projekt był wspaniały, bo brała w nim udział młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna. Mogliśmy się poznać i być ze sobą bez barier.”

Dziękujemy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a szczególnie Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, że kolejny raz mogliśmy zorganizować wspólny projekt dla młodych ludzi.

W trakcie realizacji projektu, nawiązywaliśmy do świata wspólnej historii, natury, twórczości i inspiracji. Zadanie miało na celu zachęcenie beneficjentów do poznawania dóbr kultury obydwu narodów, a także do pogłębiania więzi społecznych, kreowania kultury społeczeństwa obywatelskiego.

Strefa Mocy – Dwudniowe wydarzenie z okazji obchodów 20 rocznicy pielgrzymki Św. Jana Pawła II do Gliwic

Strefa Mocy – Dwudniowe wydarzenie z okazji obchodów 20 rocznicy pielgrzymki Św. Jana Pawła II do Gliwic

Stowarzyszenie SPARTAKUS serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniu Strefa Mocy, które odbędzie się na rynku w Bytomiu w dniach 17.06.2019 – 18.06.2019 w godzinach 18:00 – 22:00.

Czym jest Strefa Mocy?

Strefa Mocy to radosne i pełne pasji rekolekcje plenerowe, uwielbienie, świadectwa ludzi, którzy doświadczyli Boga Żywego. Modlitwa pełna Mocy, muzyka na żywo, koncerty.

Poprzez otwartą plenerową formułę, jej celem jest dotarcie do osób „zaginionych”, które przez historię życia straciły relacje z Bogiem i Kościołem, do wszystkich tych, którzy nie znają jeszcze żywego Boga.

Zachęcamy również do odwiedzin strony Stowarzyszenia SPARTAKUS na Facebook’u – https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-SPARTAKUS-1008262082897170/.