Wernisaż na Knajfeldzie

Parafialne Stowarzyszenie im. Ojca Adama Wiktora zaprasza na

„WERNISAŻ NA KNAJFELDZIE”. 

Obejmuje dziedziny: malarstwo, rękodzieło i rzemiosło artystyczne

W trzech wymienionych dziedzinach zapowiedziało udział ponad 40 artystów: zawodowi i amatorzy, z długim doświadczeniem i zaczynający przygody artystyczne, także członkowie tej samej rodziny np. babcia – córka – wnuczka. Są artyści, których prace zyskiwały uznanie na wystawach międzynarodowych i krajowych, jak również tacy, którzy trzymali owoce swojej pracy w skrytości mieszkania. Dzieła niektórych znalazły miejsce w muzeach Górnego Śląska. Są obecni dorośli jak również młodzież i dzieci. Uczestnicą grupy zorganizowane z przedszkoli, ze szkół podstawowych oraz jednej średniej. Treść prac nie była ograniczona żadnym tematem i pozostawiona natchnieniom artystów.

Motywem wiodącym organizatorów są cztery cytaty:biblijne stwierdzenie: I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. sentencje filozoficzne: Dobro jest to, ku czemu wszystkie rzeczy dążą.

Prawda jest tym, co wierzymy, że jest wieczne i niezmienne.

Piękno jest manifestacją doskonałości i harmonii.

(Platon – starożytny filozof grecki z Aten) 

Program:

Otwarcie: Sobota, 24 lutego, godz. 15:00

Wystawa: Niedziela, 25 lutego od godz. 9:00 do 18:00

Dla grup zorganizowanych: Poniedziałek, 26 lutego, o wcześniej ustalonej  godzinie.

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2, Bytom

Kontakt: ojciec Jerzy Karpiński: 733-773-414

Strona internetowa: https://silnarodzina.blogspot.com/2024/01/wernisaz.html

Mail: ojerzysj@gmail.com