4 lutego o godz. 19.00 w Parafii św. Wojciecha przy Placu Klasztornym rozpocznie się przygotowanie
do bierzmowania dla dorosłych. Aby rozpocząć przygotowanie nie potrzeba skierowania z własnej
Parafii, należy natomiast Parafię powiadomić o rozpoczętym przygotowaniu i zamiarze przyjęcia
bierzmowania. Po zakończeniu katechez uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbytym przygotowaniu.
Z tym zaświadczeniem należy udać się do swojej Parafii aby uzgodnić szczegóły związane z przyjęciem
sakramentu. Bierzmowanie w bytomskich Parafiach będzie w terminie: 5 i 6 marca.

Dziekan