Bytom Miasto Boga to inicjatywa ewangelizacyjna, której celem jest docieranie do ludzi z miłością i Ewangelią tam, gdzie oni są, czyli na ulicy. Inspiracją dla tej służby jest Jezus Chrystus, który głosił Królestwo Boże w mocy znaków i cudów, zazwyczaj pod gołym niebem. Chcemy w ten sposób wskazać, że kluczem do rozwiązania ogromu problemów, z którymi boryka się Bytom i jego mieszkańcy jest osoba Jezus Chrystus – jedynego Odkupiciela człowieka. 

Aktualne wydarzenia związane z tą inicjatywą można śledzić tutaj: