Forum Rodziny w Bytomiu

Forum Rodziny w Bytomiu

Serdecznie zapraszamy na kolejne Forum Rodziny, które odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2021 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Bytomiu, ul. Pułaskiego 9. Więcej informacji poniżej…

Zawsze warto się kształcić

Zawsze warto się kształcić

Serdecznie zapraszamy

do podjęcia edukacji w Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) pod patronatem Świętego Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Roberta Schumana oraz promowanie tej inicjatywy, a także wspieranie merytoryczne i finansowe.

PUNCS działa w ramach struktur Instytutu Myśli Schumana w pozaszkolnej formie edukacji nie opartej o ustawę o szkolnictwie wyższym. Zajęcia prowadzone drogą elektroniczną w Internecie będą się odbywały przez dwa semestry począwszy od 2 października 2021 aż do 25 czerwca 2022, co drugą sobotę w godzinach od 9:30 do 12:45. Harmonogram zajęć jest umieszczony na https://puncs.pl/harmonogram-zajec/. Celem zajęć jest zgłębienie myśli chrześcijańskiej i jej potencjału, aby wpływać na jakość modelu społecznego i wysoką efektywność gospodarczą, a także nauka wdrażania wartości, norm i zasad wynikających z katolickiej myśli społecznej do funkcjonowania różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą. Liczymy, że ci Animatorzy Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (AMCS) przyczynią się do diagnozowania i zmniejszania rozbieżności pomiędzy myślą chrześcijańską a istniejącym kształtem poszczególnych organizacji życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Katolicka nauka społeczna jest wyzwaniem do podjęcia wysiłku ze strony wszystkich ludzi dobrej woli w celu jej aplikacji do konkretnych wymagań czasu i miejsca.

Więcej na temat PUNCS można się dowiedzieć ze strony internetowej https://puncs.pl gdzie można wypełnić elektroniczny formularz w celu zapisania się na zajęcia. W ramach procesu edukacyjnego Słuchacze biorą udział w zajęciach i wykonują praktyczny projekt w 5-osobowych zespołach, który przedstawiają Komisji Egzaminacyjnej. O dotąd prowadzonych zajęciach PUNCS mówią też następujące artykuły:

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_praca1.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_integracja2.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_gospodarka3.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_sprzedaz4.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_niepelnosprawnosc5.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_zycie6.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_wolnosc7.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_woda8.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_zaangazowanie9.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_energia10.html 

Troska o godność każdej istoty ludzkiej oraz praktyczne wcielenie w życie społeczne zasad wartości chrześcijańskich służą ograniczaniu chaosu i zamętu otaczającego człowieka, a także budowaniu dobrego środowiska dla kompleksowego rozwoju ludzi. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w to dzieło, którzy chcą się przyczyniać do budowy solidarnego społeczeństwa.

Zapraszamy pozostając z poważaniem

Ryszard Krzyżkowski – Prezes Instytutu Myśli Schumana – kontakt: Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.comtel. 570 990 686

Dr Marek Oktaba –  Dyrektor Zarządzający PUNCS – kontakt: Marek.Oktaba@PUNCS.pl – tel. 501 147 924

www.PUNCS.pl
sekretariat@PUNCS.pl
tel. 575 990 686
www.IMSchuman.com
sekretariat@IMSchuman.com

Wkrótce beatyfikacja ks. Jana Machy

Wkrótce beatyfikacja ks. Jana Machy

Żyłem krótko, lecz uważam, że swój cel osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali (…).

Pozostało mi bardzo mało czasu. Może jeszcze jakie trzy godziny a więc do widzenia! Pozostańcie z Bogiem.

Módlcie się za waszego Hanika.

W dniu 20 listopada 2021 roku katowicka katedra Chrystusa Króla będzie świadkiem niecodziennego wydarzenia. Błogosławionym Kościoła katolickiego zostanie ogłoszony polski ksiądz ze Śląska – ks. Jan Macha. Jego męczeńska śmierć z rąk niemieckich faszystów przypieczętowała jego gorącą miłość do Boga i do Polski. 

Mszy św. beatyfikacyjnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – kard. Marcello Semeraro.

– Beatyfikacja jest bez wątpienia bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego Kościoła lokalnego. Cieszę się, że nasz Hanik zostanie ogłoszony błogosławionym. Długo na to czekał, my zresztą także. Mam nadzieję, że to wydarzenie stanie się okazją do wzmocnienia wiary i ożywienia życia religijnego w naszej archidiecezji w tym niełatwym czasie wychodzenia z pandemii – zaznacza abp Wiktor Skworc.

Swojej radości nie ukrywa także ks. Damian Bednarski, postulator procesu beatyfikacyjnego. – Czas pandemii pokazał nam, że musimy uczyć się cierpliwości. Czekaliśmy więc cierpliwie na decyzję w sprawie daty beatyfikacji. Teraz prośmy Opatrzność, żebyśmy mogli bez przeszkód uczestniczyć w wyniesieniu na ołtarze męczennika z Górnego Śląska – mówi ks. Bednarski.

– Potrzebne nam są trwałe punkty odniesienia i wyraźne świadectwo tych, którzy oddali życie z miłości do Chrystusa. To może pomóc nam odnowić zapał wiary – dodaje postulator.

Pierwotna data uroczystości zaplanowana na 17 października 2020 roku musiała zostać odwołana i przeniesiona ze względu na niepewną i dynamiczną sytuację związaną z pandemią. – Wprowadzone obostrzenia uniemożliwiały przeprowadzenie beatyfikacji w ogólnodostępnej formie. Zależało nam, aby każdy chętny wierny mógł osobiście wziąć udziału w tej uroczystości – powiedział ks. Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej.

Przygotowaniami do beatyfikacji kieruje powołany w 25 lutego 2020 Zespół Organizacyjny, który z wraz wybuchem pandemii musiał ograniczyć działalność i aktywność. 

Na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny ks. Jana Machy rozpoczął się w 2013 i trwał do 5 września 2015 roku. Następnie dokumentacja została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 16 marca 2016 akta sprawy zostały publicznie otwarte i rozpoczął się etap rzymski procesu beatyfikacyjnego. Dekret potwierdzający męczeństwo sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, kapłana archidiecezji katowickiej, papież Franciszek zatwierdził 28 listopada 2019 roku.

 

Tekst: https://archidiecezjakatowicka.pl/

Rok św. Józefa u św. Jacka na Rozbarku

Rok św. Józefa u św. Jacka na Rozbarku

Plan obchodów Roku Jubileuszowego św. Józefa w parafii św. Jacka w Bytomiu

Modlitwa odbywa się w dolnym kościele, który dekretem Biskupa Gliwickiego został ustanowiony kościołem jubileuszowym św. Józefa

1. Msze św. w Roku św. Józefa

w czwartki o godz. 19:00 modlimy się w intencji rodzin Bytomia

po Mszy św. Nabożeństwo do św. Józefa

okazja do spowiedzi w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu: 18:00-19:00

Zapraszamy:

Październik: 21, 28

Listopad: 4, 11, 18, 25

Grudzień: 2

2. Wieczory św. Józefa:

Każdego 19. dnia miesiąca zapraszamy do wspólnej modlitwy

Całodzienna Adoracja NS w dolnym kościele św. Józefa

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

18:00-19:00 okazja do spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramentu

19:00 Msza św. w intencji rodzin Bytomia

Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Józefa