Forum Rodziny w Bytomiu

Forum Rodziny w Bytomiu

Serdecznie zapraszamy na kolejne Forum Rodziny, które odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2021 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Bytomiu, ul. Pułaskiego 9. Więcej informacji poniżej…

Zawsze warto się kształcić

Zawsze warto się kształcić

Serdecznie zapraszamy

do podjęcia edukacji w Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) pod patronatem Świętego Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Roberta Schumana oraz promowanie tej inicjatywy, a także wspieranie merytoryczne i finansowe.

PUNCS działa w ramach struktur Instytutu Myśli Schumana w pozaszkolnej formie edukacji nie opartej o ustawę o szkolnictwie wyższym. Zajęcia prowadzone drogą elektroniczną w Internecie będą się odbywały przez dwa semestry począwszy od 2 października 2021 aż do 25 czerwca 2022, co drugą sobotę w godzinach od 9:30 do 12:45. Harmonogram zajęć jest umieszczony na https://puncs.pl/harmonogram-zajec/. Celem zajęć jest zgłębienie myśli chrześcijańskiej i jej potencjału, aby wpływać na jakość modelu społecznego i wysoką efektywność gospodarczą, a także nauka wdrażania wartości, norm i zasad wynikających z katolickiej myśli społecznej do funkcjonowania różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą. Liczymy, że ci Animatorzy Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (AMCS) przyczynią się do diagnozowania i zmniejszania rozbieżności pomiędzy myślą chrześcijańską a istniejącym kształtem poszczególnych organizacji życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Katolicka nauka społeczna jest wyzwaniem do podjęcia wysiłku ze strony wszystkich ludzi dobrej woli w celu jej aplikacji do konkretnych wymagań czasu i miejsca.

Więcej na temat PUNCS można się dowiedzieć ze strony internetowej https://puncs.pl gdzie można wypełnić elektroniczny formularz w celu zapisania się na zajęcia. W ramach procesu edukacyjnego Słuchacze biorą udział w zajęciach i wykonują praktyczny projekt w 5-osobowych zespołach, który przedstawiają Komisji Egzaminacyjnej. O dotąd prowadzonych zajęciach PUNCS mówią też następujące artykuły:

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_praca1.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_integracja2.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_gospodarka3.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_sprzedaz4.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_niepelnosprawnosc5.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_zycie6.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_wolnosc7.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_woda8.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_zaangazowanie9.html

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/puncs_energia10.html 

Troska o godność każdej istoty ludzkiej oraz praktyczne wcielenie w życie społeczne zasad wartości chrześcijańskich służą ograniczaniu chaosu i zamętu otaczającego człowieka, a także budowaniu dobrego środowiska dla kompleksowego rozwoju ludzi. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w to dzieło, którzy chcą się przyczyniać do budowy solidarnego społeczeństwa.

Zapraszamy pozostając z poważaniem

Ryszard Krzyżkowski – Prezes Instytutu Myśli Schumana – kontakt: Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.comtel. 570 990 686

Dr Marek Oktaba –  Dyrektor Zarządzający PUNCS – kontakt: Marek.Oktaba@PUNCS.pl – tel. 501 147 924

www.PUNCS.pl
sekretariat@PUNCS.pl
tel. 575 990 686
www.IMSchuman.com
sekretariat@IMSchuman.com

Kobieta królewski projekt

Kobieta królewski projekt

W dniach 1-3 października

w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu 

odbędzie się

weekendowe spotkanie dla kobiet:

KOBIETA KRÓLEWSKI PROJEKT

Informacje i zapisy: dziubanowska@o2.pl; tel. 510 180 981

W duchową drogę zaprasza Sylwia Wilk

Abyś mogła zobaczyć siebie na nowo!

Rok św. Józefa u św. Jacka na Rozbarku

Rok św. Józefa u św. Jacka na Rozbarku

Plan obchodów Roku Jubileuszowego św. Józefa w parafii św. Jacka w Bytomiu

Modlitwa odbywa się w dolnym kościele, który dekretem Biskupa Gliwickiego został ustanowiony kościołem jubileuszowym św. Józefa

1. Msze św. w Roku św. Józefa

w czwartki o godz. 19:00 modlimy się w intencji rodzin Bytomia

po Mszy św. Nabożeństwo do św. Józefa

okazja do spowiedzi w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu: 18:00-19:00

Zapraszamy:

Październik: 21, 28

Listopad: 4, 11, 18, 25

Grudzień: 2

2. Wieczory św. Józefa:

Każdego 19. dnia miesiąca zapraszamy do wspólnej modlitwy

Całodzienna Adoracja NS w dolnym kościele św. Józefa

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

18:00-19:00 okazja do spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramentu

19:00 Msza św. w intencji rodzin Bytomia

Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Józefa