Kobieta królewski projekt

Kobieta królewski projekt

W dniach 1-3 października

w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu 

odbędzie się

weekendowe spotkanie dla kobiet:

KOBIETA KRÓLEWSKI PROJEKT

Informacje i zapisy: dziubanowska@o2.pl; tel. 510 180 981

W duchową drogę zaprasza Sylwia Wilk

Abyś mogła zobaczyć siebie na nowo!

Odwołanie dyspensy

Odwołanie dyspensy

Foto: Gość Niedzielny

BISKUP GLIWICKI

Gliwice, dnia 15 czerwca 2021 roku
Nr 1020/21/A

 ODWOŁANIE RESKRYPTU DYSPENSY

od obowiązku niedzielnego i świątecznego udziału we Mszy świętej

 

W związku ze znaczącym złagodzeniem obostrzeń państwowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 roku) związanych z pandemią COVID-19 i mając na względzie ustalenia biskupów podjęte na 389. Zabraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 11-12 czerwca 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, niniejszym odwołuję dyspensę z dnia 30 maja 2020 roku, zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz innych wiernych przebywających na terenie Diecezji Gliwickiej będących w wieku starszym, z objawami infekcji i tych, którzy czują obawę przed zarażeniem od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej.

Niniejsze odwołanie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2021 roku. Jednocześnie przypominam, że osoby, które z ważnej przyczyny – w konkretnej jednostkowej sytuacji (np. choroba, opieka nad chorą osobą lub dzieckiem itp.) – nie są w stanie wziąć udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej z przyczyn fizycznych (tzw. absolutna niezdolność, np. dolegliwości zdrowotne związane z zaawansowanym wiekiem) lub moralnych (tzw. moralna niezdolność, np. poważny lęk przed zarażeniem SARS-CoV-2), są z natury rzeczy wolne od tego obowiązku, dopóki trwa owa ważna przyczyna lub wspomniana konkretna jednostkowa sytuacja. W takim jednak wypadku, zgodnie z kan. 1248 § 2 KPK, niech zechcą poświęcić odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie.

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

ks. Sebastian Wiśniowski
Notariusz

Rekolekcje dla Niewiast „DO SERCA JEZUSA”

Rekolekcje dla Niewiast „DO SERCA JEZUSA”

Księża Jezuici przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 9 proponują:

 

Rekolekcje dla Niewiast „DO SERCA JEZUSA…”

 

Zapewniamy raz w tygodniu:

  • Wprowadzenie do rekolekcji i sposobu modlitwy (sobota)

Rekolektant zobowiązuje się do:

  • rozważania Słowa Bożego co najmniej 30 min. każdego dnia.
  • uczestnictwa w Eucharystii częściej niż raz w tygodniu w niedzielę.

Początek rekolekcji:

sobota, 12 czerwca, godz. 19.00

 

Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ

Spotkania i informacje: www.bytom.jezuici.pl/

Kontakt: rekolekcjew2020@gmail.com

Czas trwania: 2 tygodnie

Prowadzący: o. Maciej Konenc SJ