Msze św. dla przedszkolaków

Msze św. dla dzieci przedszkolnych odbywają się w Bytomiu: 

w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
 • w ciągu roku szkolnego o godz. 11.30 w dolnej kaplicy św. Franciszka (wejście do kaplicy znajduje się pod wieżą kościoła). 

Sąd biskupi

SĄD BISKUPI DIECEZJI GLIWICKIEJ PIERWSZEJ INSTANCJI

Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

Adres:
44-101 Gliwice, ul. Łużycka 1, skr. poczt. 196
tel. 32 230 78 80

Wikariusz Sądowy (Oficjał):

 • ks. Józef Kara

Pomocniczy Wikariusze Sądowi (Wiceoficjałowie):

 • ks. Rafał Dappa
 • ks. Grzegorz Kadzioch

Kierownik Kancelarii Sądu:

 • ks. Sławomir Hałakuc

Audytorzy:

 • ks. Wojciech Babiak
 • ks. Piotr Grzegorzewicz

Notariusze:

 • Urszula Bartoszewicz
 • Barbara Sobocik

Sędziowie:

 • ks. Eugeniusz Bienek
 • ks. Rajmund Brol
 • ks. Adam Fabiańczyk
 • ks. Grzegorz Gura
 • ks. Daniel Klimkiewicz
 • ks. Marcin Królik
 • ks. Jacek Ligarski
 • ks. Tomasz Rak
 • ks. Piotr Szczygielski

Rzecznik sprawiedliwości:

 • ks. Bernard Koj

Obrońcy węzła małżeńskiego:

 • ks. Henryk Burgiel
 • ks. Ginter Dzierżon
 • ks. Piotr Grzegorzewicz
 • ks. Bernard Koj

Adwokaci:

 • Dawid Bilski
 • Dominika Gawryś-Gwiazda
 • Witold Grzelak
 • Izabela Kawałek
 • Daria Lysik
 • Karina Zając

Trybunałem apelacyjnym dla diecezji gliwickiej jest:

Sąd Metropolitalny w Katowicach
40-951 Katowice, ul. Jordana 39, skr. poczt. 206
tel. 32 201 75 84; kom. 519 546 098
e-mail: sad@archidiecezjakatowicka.pl

Przestrzegamy PT. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u innych osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wykazuje zresztą też na to, że tego rodzaju ?pomoc? mało się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Informujemy, że poradę prawną w sprawach małżeńskich każdy może zawsze bezpłatnie otrzymać w kancelarii Sądu, w godzinach przyjmowania petentów:
poniedziałek – piątek (z wyj. środy)
w godz. 10.00-12.00 oraz 13.00-15.00
(w lipcu i sierpniu: tylko w godz. 10.00-12.00)
Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego Sąd jest nieczynny

Sąd nie prowadzi korespondencji drogą elektroniczną!
Trybunałem drugiej instancji dla diecezji gliwickiej jest Sąd Metropolitalny w Katowicach
40-951 Katowice, ul. Jordana 39
skr. poczt. 206
tel. 32/608-15-56

Nowa Ewangelizacja

Co to jest ta „nowa ewangelizacja”? Czy chodzi o jakąś nową Ewangelię, która do tej pory nie istniała, albo była nieco inna, a my teraz na nowo ją chcemy głosić? Nie, nie chodzi o to. Nowa ewangelizacja to jest głoszenie tej samej Ewangelii, która zawsze była, i tego samego Chrystusa, który zawsze był. To cała działalność duszpasterska Kościoła, który na polecenie Jezusa od dwóch tysięcy lat idzie i głosi Ewangelię o Królestwie Bożym, aż po krańce ziemi. W to dzieło na chrzcie świętym zostali włączeni wszyscy. Dlatego każdy z nas ochrzczonych jest wezwany do ewangelizacji, zgodnie z funkcją, powołaniem i zadaniem, jakie Bóg powierzyła każdemu z nas.

NOWA EWANGELIZACJA TO STYL ŻYCIA UCZNIÓW CHRYSTUSA

To misja Kościoła, która obejmuje wszystkie kręgi jego działalności,

 • pierwsza ewangelizacja,
 • reewangelizacja,
 • autoewangelizacja,
 • powrót do pierwotnej gorliwości i stylu życia pierwszych wspólnot chrześcijan – „nowa ewangelizacja”

NOWA EWANGELIZACJA to – ta sama Ewangelia propagowana w nowy sposób, dostosowany do dzisiejszej sytuacji.

 • nowa gorliwość,
 • nowe metody,
 • nowe podmioty,

Tego pojęcia użył św. JAN PAWEŁ II po raz pierwszy, w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Potem będzie tego pojęcia używał w różnych swoich wypowiedziach. Na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła słynne wezwanie do Nowej Ewangelizacji – „patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu” (Haiti 9.03.1983).

 1. Ewangelizacja nowa w zapale to znaczy w zapale zrodzonym z osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, które prowadzi do nawrócenia serca. Owocem tego spotkania jest pragnienie przekazania innym radości wiary.
 2. Ewangelizacja nowa w metodzie polega na głoszeniu kerygmatu, osoby Jezusa umarłego, zmartwychwstałego, uwielbionego jako jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza – jest to propozycja dla każdego człowieka na dziś. Nową metodą jest też zaangażowanie każdego członka Kościoła, a zwłaszcza  świeckich do tego dzieła.
 3. Ewangelizacja nowa w środkach wyrazu domaga się języka egzystencjalnego. Chodzi o to, aby głosić Dobrą Nowinę językiem zrozumiałym dla każdego odbiorcy. Różne sposoby przekazu Ewangelii wypływają z pojęcia inkulturacja i mają służyć rozgłaszaniu całej treści objawionej prawdy.

„NOWA EWANGELIZACJA” jest nowa:

 • W swojej NOWEJ GORLIWOŚCI – chodzi o to, żeby chrześcijanie ożywili w sobie odpowiedzialność za przekaz tej Ewangelii, żeby byli gotowi z tą Ewangelią rzeczywiście pójść do innych i apostołować, aby chrześcijaństwo było dynamiczne, otwarte, żeby było poszukiwaniem nowych ludzi.
 • W stosowaniu NOWYCH METOD – czyli poszukiwaniu nowych sposobów dotarcia z Ewangelią do dzisiejszego człowieka, adekwatnych do dzisiejszych sytuacji. Papież wymienia tu takie nowe środki jak – telewizja, radio, prasa, teatr, internet – środki, które będą bardziej odpowiadały mentalności współczesnego człowieka, jego językowi. Poszukajmy jakichś nowych metod – może przedstawienia, jakaś realizacja wizualna w postaci plakatów, billboardów.
 • W uczestnictwie NOWYCH PODMIOTÓW – chodzi o to, żeby w dziele ewangelizacji zaangażować wszystkich, a przede wszystkim, żeby za ewangelizację poczuli się odpowiedzialni świeccy. Nowe podmioty to świeccy, to także ruchy i stowarzyszenia, które powinny pomyśleć jakie podjąć inicjatywy.

Źródło: Diecezja Płocka – Czym jest „nowa ewangelizacja”?

Dekanaty Bytomia

W obrębie administracyjnych granic Bytomia znajdują się dwa dekanaty, które są utowrzone z 19 parafii. Ponadto w Bytomiu są dwie parafie, które stanowią część Archidiecezji katowickiej i przynależą do dekanatu w Piekarach Śląskich i w Świętochłowicach. Na czele dwóch dekanatów stoją dziekani wraz ze swoimi zastępcami:

Dekanat Bytom

Dziekan:
ks. Dariusz Grzeszczak
Parafia Świętej Trójcy
ul. Kwietniewskiego 1
41-902 Bytom

Wicedziekan:
O. Melchizedek Olejok OFM
Parafia św. Wojciecha
pl. Klasztorny 5
41-902 Bytom

Dekanat Bytom-Miechowice

Dziekan:
ks. Antoni Kopiec
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Armii Krajowej 13
41-909 Bytom

Wicedziekan:
ks. Dariusz Pietraś
Parafia Świętej Rodziny
ul. Konstytucji 24
41-905 Bytom

Kontakt

5 + 12 =

Msza św. w klasycznym rycie rzymskim

Msza św. w klasycznym rycie rzymskim

Duszpasterstwo osób uczestniczących w liturgii sprawowanej wg. Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w kościele Ducha Świętego przy ul. Krakowskiej. link: www.vetusordo.pl Msze w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Trydenckie): Niedziele i Święta, godz. 9:45 Wtorki, godz. 19:00 Czwartki, godz. 19:00 Pierwsze Piątki m-ca, godz. 19:00 Soboty, godz. 7:30 (w Pierwsze Soboty m-ca o 19:00) Opiekun: Ks. Paweł Gwóźdź – kontak: tradycjabytom@gmail.com