Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym istnieje wszędzie tam, gdzie jest Kościół. Mówiąc o narodzinach Odnowy w Duchu Świętym nie wolno zapominać o tym, że Duch Święty obecny był w Kościele zawsze, że prowadził go i ożywiał przez wieki. Był obecny w jego wymiarze instytucjonalnym, a także charyzmatycznym, w którym działał, pobudzając ludzi do osobistej odpowiedzi na miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie, wszczepiając w nich gorące pragnienie świętości i posługując się nimi dla dobra Kościoła.

Działanie Ducha Świętego jest żywe wśród tych, którzy intensywnie żyją wiarą.

Zasadnicze cele Odnowy w Duchu Świętym:

1. Propagowanie dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawcy.
2. Coraz wierniejsze otwieranie się na Osobę, obecność i moc Ducha Świętego.
3. Przyjęcie i posługiwanie się darami duchowymi (charyzmatami) w Kościele.
4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego.
5. Pielęgnowanie stałego wzrostu duchowego przez udział w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym Kościoła, w docenianiu tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, w spontanicznej formacji, w wierności doktrynie katolickiej pod kierunkiem Kościoła.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną w duchu Bożych dzieci, w otwartości na światło Ducha Świętego, uwielbiać wspólnie Boga i pogłębiać swoją formację chrzcielną.

Spotkania modlitewne w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego odbywają się po Mszy św. wieczornej (ok. 19.15) w salce domu katechetycznego.

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio

Święty Ojciec Pio żył jak skromny zakonnik, nazywał siebie „prostym bratem, który się modli”: żyjąc w taki sposób pokazał wszystkim, jak wielka jest moc modlitwy i jak ogromne są jej owoce. Wspomniany Święty jest założycielem Grup Modlitwy, które powstały jako odpowiedź na papieskie wezwanie, aby modlitwą zwyciężać zło. Najpierw powstała jedna grupa ściśle związana z ojcem Pio, a potem w bardzo szybkim tempie zaczęły powstawać grupy na całym świecie, nie tylko we Włoszech. Tak też było z bytomską grupą: powstała w roku 2000 przy parafii Podwyższenia Krzyża świętego. W 2002 roku Grupa została zarejestrowana w San Giovanni Rotondo i otrzymała tam nazwę: „W cieniu Krzyża Chrystusa”.

Msze Święte za wstawiennictwem św. Stygmatyka są odprawiane każdego 23. dnia miesiąca o godz. 18.30 (gdy w tym dniu jest niedziela, to o godz. 9.00 rano), a godzinę przed Mszą odbywa się nabożeństwo za wstawiennictwem św. ojca Pio.

Spotkania formacyjne Grupy Modlitwy odbywają się w 1. wtorek miesiąca o godz. 17.00: spotykamy się wtedy na katechezie dotyczącej nauki Kościoła oraz nauczania i życia św. Ojca Pio. A także rozważamy wspólnie Pismo Święte i modlimy się: w Kościele, z Kościołem i za Kościół.

Droga neokatechumenalna

Droga neokatechumenalna

Kiedy w trakcie trwania Soboru Watykańskiego II w Madrycie rodziła się Droga neokatechumenalna, trudno było przewidzieć, jak szybko jej owoce pojawią się na całym świecie. Zapał misyjny i zaangażowanie wielu ludzi, którzy doznali łaski nawrócenia, doprowadził do tego, że dzisiaj wspólnoty neokatechumenalne obecne są na wszystkich kontynentach w wielu krajach świata.

Każda wspólnota gromadzi się w tygodniu na celebracji Liturgii Słowa i cotygodniowej Eucharystii.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa człowiek mógł być ochrzczony dopiero po okresie katechumenatu. Ten okres był potrzebny, aby do chrztu przystępowali ludzie dojrzali do wiary – ludzie świadomi ogromnej łaski jaką, daje chrzest. W naszych czasach sytuacja jest inna. Tajemnicę łaski chrztu musimy odkrywać jako ludzie dorośli. Katechumenat pochrzcielny realizowany we wspólnotach neokatechumenalnych jest jedną z prób odpowiedzi Kościoła na sytuację naszych czasów – sytuację gdy członkowie parafii nie czują się z nią związani, gdy pogoń za dobrami tego świata przysłania prawdziwy sens życia, gdy jedynym celem życia jest przyjemność i wygoda.

Droga neokatechumenalna próbuje dać zagonionemu i zagubionemu we współczesnym świecie człowiekowi nadzieję życia wiecznego, które ofiaruje nam Jezus Chrystus przez tajemnicę swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Czerpiąc z bogactwa Kościoła Droga neokatechumenalna pozwala jednać się z najbliższymi i odkrywać każdego dnia sens naszego życia. Pozwala wreszcie patrzeć z miłością na Kościół – naszą Matkę.

Wspólnoty Drogi neokatechumenalnej są obecne w dwóch bytomskich parafiach: w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz w parafii św. Wojciecha.

Comunione e liberatione

Comunione e liberatione

Ruch Comunione e liberatione stawia sobie za cel wychowanie swoich członków do dojrzałego chrześcijaństwa i do uczestnictwa w misji Kościoła katolickiego we współczesnym świecie. Ruch powstał we Włoszech w 1954 roku z dzieła prowadzonego w mediolańskich szkołach przez ks. prałata Luigiego Giussaniego. Udział we wspólnocie pozwala na przeżycie doświadczenia jedności, w sensie religijnym i społecznym, w jednym Ciele Chrystusa, Kościele. We wspólnocie opartej na posłuszeństwie przełożonym, na praktyce sakramentów i słuchaniu Słowa, człowiek poznaje zasadnicze wymiary wydarzenia kościelnego: kulturę, miłość, misyjność.

Spotkania Ruchu Comunione e liberatione odbywają się w Bytomiu:
W parafii Trójcy Świętej:
w poniedziałki o godz. 18.30 (po Mszy św.), w domu katechetycznym przy ul. Kwietniewskiego 1 Kontakt: Paweł Doś, kontakt: paweldos@cl.opoka.org.pl tel. 609 427 091
Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie powstał z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Balchnickiego w drugiej powłowie  XX wieku. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również kapłanów, zakonników i siostry zakonne oraz członków instytutów świeckich. Ponadto Ruch tworzą rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół zwany też Oazą Rodzin. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcija oraz służyć ożywieniu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów oraz diecezji.

Spotkania Ruchu Światło-Życie odbywają się w Bytomiu w następujących miejscach:

W parafii Podwyższenia Krzyża Świętgo (Oaza młodzieżowa)
W parafii Trójcy Świętej (Oaza młodzieżowa)

w piątki w domu parafialnym przy kościele Świętej Trójcy. Rozpoczynamy Mszą św. o godzinie 18.00, a po niej (ok. 18.45) przechodzimy do salki na spotkania grupowe do domu katechetycznego (parter).

Radość w Panu

Radość w Panu

Radość w Panu to wspólnota, która pragnie uwielbiać Boga i czerpać stąd radość do codziennego życia. W dekanacie angażujemy się w dzieła jednoczące wiele bytomskich, zaprzyjaźnionych z nami wspólnot. Charyzmat jedności pozwala nam współorganizować dwa razy w roku Noc Konfesjonałów ubogaconą o adorację z uwielbieniem i zespoły modlitwy wstawienniczej.

Grupa spotyka się w soboty o godz. 19.00 przy parafii Trójcy Świętej, Bytom, ul. Kwietniewskiego 1.

Często spotykamy się na adoracji poprzedzonej tematyczną konferencją, która w kościele.

Nasz cykl spotkań obejmuje również spotkania w salce domu katechetycznego na parterze. Spotkania te przeznaczone są na formację, świadectwo i dzielenie Słowem. Czasem spotykamy się także z wartościowym filmem. Dom katechetyczny znajduje się obok kościoła, wejście od strony placu kościelnego.

Spotkania nie odbywają się w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.