Katechezy dla dorosłych

Katechezy dla dorosłych

Celem spotkań tej grupy jest ciągły rozwój w wierze osób dorosłych poprzez zgłębianie i rozważanie treści związanych z wiarą oraz Pisma Świętego .

Spotkania odbywają się w piątki o godzinie 18:45 w domu parafialnym przy kościele Trójcy Świętej w Bytomiu.

Krąg biblijny

Krąg biblijny

Krąg biblijny to spotkanie o charakterze formacyjnym pomagające poznać Pismo święte. W parafiach Bytomia takie spotkania odbywają się: 

W parafii Wniebowzięcia NMP

W poniedziałki po wieczornej Mszy Św.  Uczestniczy w nich kilkanaście osób, które także wspólnie się modlą i pielgrzymują

Kontakt – ks. Paweł Gwóźdź

Kręgi rodzin

Kręgi rodzin

Kręgi rodzin tworzą małżeństwa sakramentalne oraz ich duchowy opiekun kapłan – moderator. Założycielem Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie (tzw. OAZY), jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. W Ruchu tym specjalny nacisk kładzie się na duchowość małżeńską, czyli dążenie w życiu do bliskości Boga w jedności ze współmałżonkiem. Według tej hierarchii Boga stawia się na pierwszym miejscu i czyni się Go integralnym elementem związku małżeńskiego. Dopiero na takim fundamencie możliwe jest budowanie szczęścia małżeńskiego i rodzinnego oraz zabieganie o sprawy tego świata. Duchowość małżeńska, to pewna forma, styl życia małżonków. Domowy Kościół jest ruchem, który chce pomóc małżeństwom trwającym w sakramentalnym związku w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Małżonkowie pogłębiając prawdę o sakramencie małżeństwa, budują swoje życie w oparciu o przyjęte reguły, których wypełnianie daje szanse lepszego poznania siebie nawzajem, kształtowania właściwych relacji względem siebie i względem Boga. Ten proces formacyjny odbywa się w małżeństwie i służy rozwojowi miłości małżonków, która owocuje pokojem i możliwością podejmowania właściwych wyborów.
Żywy różaniec

Żywy różaniec

Parafia pw. św. Anny – Spotkania odbywają się w każdy piątek od 19.00 do 21.00
ul. Chorzowska 21
41-902 Bytom

Szkoła Nowej Ewangelizacji Bytom
ul. Chorzowska 21
41-902 Bytom
snebytom@gmail.com

Odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji:
Michał Wójcik
e-mail: michal.wojcik.sne@gmail.com

Duchowny odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji:
Ks. Łukasz Kwieciński