Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, po uprzednim ogłoszeniu w ogłoszeniach parafialnych. Rozpoczynają się mszą św. o godz. 15:00 w dolnym kościele. Druga część spotkania odbywa się w SP nr 46 przy ul. Prusa.
Duszpasterstwo Niesłyszących

Duszpasterstwo Niesłyszących

W parafii Świętej Trójcy w Bytomiu działa duszpasterstwo osób niesłyszących.

W drugą niedzielę miesiąca o godzinie 14.00 w Kaplicy Dzieciątka Jezus odbywają się  Msze św. w języku migowym.

Przed Eucharystią niesłyszący mogą skorzystać ze spowiedzi świętej w języku migowym, a po niej porozmawiać z kapłanem o swoich sprawach czy poprosić o pomoc.

Serdecznie zapraszamy osoby niesłyszące na Msze św. w ich języku, a wszystkich znających nawet w niewielkim stopniu język migowy do posługi i pomocy w duszpasterstwie (mile widziane są osoby tłumaczące Mszę św. w języku migowym).

Polecane linki: http://effatha.pl
Kontakt: tenadiz@wp.pl

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich

Posłuszni natchnieniom Ducha Świętego bracia i siostry należący do wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich dążą do miłości doskonałej żyjąc w stanie świeckim, a poprzez profesję zobowiązują się do życia według Ewangelii na sposób św. Franciszka z Asyżu, z pomocą Reguły zatwierdzonej przez Kościół.

Bracia i siostry FZŚ realizują swoje powołanie przez:

  • apostolstwo modlitwy, które wyraża się w uczestnictwie w nabożeństwach oraz Mszach świętych odprawianych w intencjach członków i misjonarzy;
  • odwiedzanie chorych współbraci i współsióstr;
  • udział w comiesięcznym spotkaniu miejscowej wspólnoty oraz wspólnoty regionalnej w Katowicach;
  • modlitę i materialną opiekę nad Franciszkańską Unią Misyjną; 
  • a nade wszystko poprzez osobistą formację w duchu Zakonodawcy, św. Franciszka.

Spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbywają się:

w parafii Trójcy Świętej:

w trzecią sobotę miesiąca po Mszy św.  odprawianej o godz. 8.00 w kościele Świętej Trójcy w Bytomiu.

Kontakt: 
siostra Grażyna Lis, tel. 725 057 825
e-mail: grazynalis.pl@wp.pl 

w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego:

w pierwszą soboę miesiąca o godz. 8.00

w parafii św. Wojciecha:
Stowarzyszenie Dzieci Maryi

Stowarzyszenie Dzieci Maryi

Na spotkaniach uczymy się nowych pieśni maryjnych, poznajemy lepiej Maryję i Jezusa oraz rozmawiamy o wielu poważnych, ale i radosnych sprawach. Po wspólnej modlitwie i omówieniu wspólnych spraw, dzielimy się na grupy i z naszymi animatorkami udajemy się na spotkania. Szkoła podstawowa to grupa młodsza, a gimnazjum, liceum i wyżej to grupa starsza.

Nasze najważniejsze święto przypada 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Wtedy właśnie przyjmujemy nowe Dzieci Maryi i Cudowne Medaliki.

Angażujemy się czynnie w życie parafii. Przygotowujemy oprawę Mszy św. tj. czytamy czytania, modlitwę wiernych, śpiewamy psalmy, niesiemy dary do ołtarza. Na październikowych nabożeństwach różańcowych, nabożeństwach majowych, Fatimskich oraz na najważniejszych Uroczystościach Kościelnych i Maryjnych stoimy z naszymi sztandarami. W tygodniu można nas spotkać we wtorek na Nowennie do Matki Bożej oraz na Sumie w niedzielę.

Spotkania Dzieci Maryi odbywają się:

przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Pułaskiego

dla dziewcząt od 6 roku życia w soboty o 10.30
w pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o 8.00 i Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

Odpowiedzialni:

przy parafii św. Jacka
  • w czwartki po mszy św. szkolnej
przy parafii Trójcy Świętej
  • duchowym opiekunem Dzieci Maryi jest ks. Jan Opiełka

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

W parafii pw. św. Anny opiekunem jest ks. prob. Dariusz Gąska Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zawiązane zostało przez grupę ludzi dostrzegających w otaczającej rzeczywistości zagrożenia dla rodziny jako podstawy zdrowego społeczeństwa i narodu. Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauce Kościoła katolickiego, zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Do zadań Stowarzyszenia należy: pomoc małżonkom w tworzeniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości, troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny, obrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i troska o właściwe warunki jego rozwoju, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie. Przewodniczącym koła naszej parafii jest p. Roman Bonk. Spotkania odbywają się we wtorki po wieczornej Mszy św.
Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Kandydat do Świeckiej Rodziny Karmelitańskiej musi mieć przynajmniej 18 lat i nie może mieć więcej niż 50. W uzasadnionych przypadkach, po aprobacie Rady Wspólnoty, górna granica wieku może być przesunięta. Bardzo ważnym wymogiem, stawianym kandydatom, jest możliwość prowadzenia życia sakramentalnego. Oznacza to, że nie mogą to być osoby pozbawione prawa do rozgrzeszenia, na przykład osoby żyjące w małżeństwach niesakramentalnych. Każdy kandydat przechodzi przez sześcioletnią formację duchową, podzieloną na trzy okresy.

Członkowie Trzeciego Karmelu zobowiązują się dążyć do doskonałości ewangelicznej w świecie, inspirując swoje życie chrześcijańskie duchem Karmelu i pozostając pod jego kierownictwem. Karmelici świeccy poświęcają swój czas na modlitwę, uczestniczą w miarę możliwości codziennie we Mszy świętej, każdego dnia odmawiają Liturgię Godzin. Ważnym rysem duchowości jest wyrzeczenie i asceza. Życie maryjne karmelity ma się wyrażać codziennymi szczególnymi aktami ku czci Najświętszej Dziewicy oraz noszeniem świętego szkaplerza karmelitańskiego. Choć świecki karmelita żyje na co dzień w swojej rodzinie, jest zobowiązany do braterskiej wspólnoty z innymi członkami tej samej rodziny zakonnej. Aby wzrastał duch braterstwa, miejscowa wspólnota świeckiego zakonu zbiera się co miesiąc.

FORMACJA

Formacja w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych składa się z trzech okresów: początkowego trwającego dwa lata od przyjęcia do przyrzeczeń czasowych, następny okres trwa trzy lata do przyrzeczeń definitywnych, trzeci okres formacji trwa rok i kończy się złożeniem ślubu posłuszeństwa przełożonym Zakonu i czystości według swego stanu. Następnie przez całe życie prowadzona jest formacja ciągła. W czasie formacji kandydat otrzymuje całościowe, systematyczne wprowadzenie w duchowość karmelitańską, w metodę modlitwy kontemplacyjnej oraz przygotowanie teologiczne prowadzone przez świeckich i zakonnych kierowników życia duchowego.

SPOTKANIA odbywają się w kościele św. Anny w 2. i 3. sobotę miesiąca o godz. 14.00.

Opiekunowie grupy:

  • ks. Leszek Skorupa
  • pani Teresa Jóźwik (tel. 507 281 602; email: teresajozwik@wp.pl)