Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego ministrante, co znaczy służyć. Ministranci służą Bogu, gdy przyczyniają się do tego, by liturgia była piękna.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych:

Usługuje on księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne, potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Pomaga również po zakończeniu Eucharystii.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAK:

Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i mają dla niej szczególnie ważne znaczenie. Mają ona ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM:

Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Ministrant przez swoją służbę pokazuje, że UCZESTNICZYĆ W LITURGII nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! UCZESTNICZYĆ W LITURGII to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

WSPÓLNOTA MINISTRANCKA DZIAŁA PRZY KAŻDEJ PARAFII NASZEGO MIASTA!

Dzieci Maryi

Dzieci Maryi

Na spotkaniach uczymy się nowych pieśni maryjnych, poznajemy lepiej Maryję i Jezusa oraz rozmawiamy o wielu poważnych, ale i radosnych sprawach. Po wspólnej modlitwie i omówieniu wspólnych spraw, dzielimy się na grupy i z naszymi animatorkami udajemy się na spotkania. Szkoła podstawowa to grupa młodsza, szkoła średnia i wyżej to grupa starsza.

Nasze najważniejsze święto przypada 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Wtedy właśnie przyjmujemy nowe Dzieci Maryi i Cudowne Medaliki.

Angażujemy się czynnie w życie parafii. Na październikowych nabożeństwach różańcowych, nabożeństwach majowych, Fatimskich oraz na najważniejszych Uroczystościach Kościelnych i Maryjnych stoimy z naszymi sztandarami.

Spotkania Dzieci Maryi odbywają się:

przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Pułaskiego

dla dziewcząt od 6 roku życia w soboty o 10.30
w pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o 8.00 i Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

Odpowiedzialni:

przy parafii św. Jacka
  • w czwartki po mszy św. szkolnej
przy parafii Trójcy Świętej
  • duchowym opiekunem Dzieci Maryi jest ks. Mariusz Kuźba