Córki Bożej Miłości

Córki Bożej Miłości

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości założyła 21 listopada 1868 r. w Wiedniu m. Franciszka Lechner. Założycielka postanowiła nadać założonemu przez siebie zgromadzeniu charakter międzynarodowy. W 1897 r. córki Bożej Miłości uzyskały zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską.

W XIX w. nie było ustawowo zorganizowanej opieki społecznej. Wiele kobiet i dziewcząt przybywało ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Często stawały się ofiarami wyzysku. Franciszka Lechner wraz z siostrami starała się im pomóc. Zajmowała się nie tylko pośrednictwem pracy, udzielaniem schronienia i pomocy, ale dbała też o wykształcenie dziewcząt. W dużych miastach zakładała domy schronienia i kształcenia początkowego i zawodowego służących. Te zadania w zmienionych okolicznościach zgromadzenie realizuje do dziś.

Obecnie Córki Bożej Miłości pracują: w Austrii, Albanii, Anglii, Ameryce Północnej, Boliwii, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Czechach, Chorwacji, Niemczech, Polsce, Słowacji, Kosowie, Ugandzie, Ekwadorze, Szwajcarii, Włoszech i na Węgrzech. Siostry niosą pomoc wszystkim potrzebującym, niezależnie od pochodzenia społecznego, wyznania czy narodowości.

W Bytomiu siostry pracują na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Pułaskiego.

Siostry Orionistki

Siostry Orionistki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Siostry Orionistki) zostało powołane do życia przez św. Alojzego Orione, kapłana i „ojca ubogich” w Tortonie. Wspólnota Sióstr Orionistek swoje początki wiąże z datą 29 czerwca 1915 r. Zgromadzenie to stanowi Instytut zakonny na prawach papieskich.

Cel i duchowość Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Sióstr Orionistek), nakreślił ks. Alojzy Orione w liście z dnia 18 sierpnia 1921 roku.

„Wasze małe Zgromadzenie zostało założone w Sercu Jezusa, gdyż z Niego wypłynęło na ziemię miłosierdzie i z niego musicie czerpać dla siebie i dla innych, do których miłosierdzie Pana was pośle. Waszą gwarancją jest święta Matka Kościół, Papież i Biskupi zjednoczeni wokół Niego, który jest Zastępcą Chrystusa na ziemi.

Wasze małe Zgromadzenie będzie nosiło imię «Misjonarki Miłosierdzia», to znaczy Misjonarki Boga, bo Bóg jest Miłością; to znaczy Misjonarki Chrystusa, bo Chrystus jest Bogiem i jest Miłością; to znaczy Misjonarki – czyli głosicielki Ewangelii – służebnice ubogich, bo w ubogich służycie, pocieszacie i głosicie Jezusa Chrystusa”.

Zgromadzenie Małych Misjonarek Miłosierdzia, już w samej nazwie, zostało przez Ojca Założyciela zobowiązane do czynienia miłości. Ks. Alojzy Orione pragnął, aby Siostry składały dodatkowy, czwarty ślub, oprócz trzech podstawowych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zwany ślubem miłości. Ślub miłości stanowi cechę charakterystyczną Zgromadzenia Sióstr Orionistek, odróżniającą je od innych rodzin zakonnych. Ślub miłości polega na poświęceniu swojego życia, aby ubodzy, oddaleni od Boga i najbardziej opuszczeni poznali i umiłowali Jezusa Chrystusa i Ojca Świętego – Jego zastępcę na ziemi. Ludzie ubodzy stanowią cząstkę serca i życia Ojca Założyciela, a tym samym stają się adresatami miłości Małych Sióstr Misjonarek Miłosierdzia.

Głównym hasłem Sióstr Orionistek są słowa św. Pawła: „Odnowić wszystko w Chrystusie! – Instaurare omnia in Christo!

Obecnie Zgromadzenie Sióstr Orionistek pracuje w kilkunastu krajach prowadząc działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą i misyjną.

Placówki Zgromadzenia znajdują się na terenie Ameryki Łacińskiej, w Afryce, Azji oraz we Włoszech, Rumunii, Polsce i na Ukrainie.

Dom Polskiej Prowincji Zgromadzenia znajduje się w Zalesiu Górnym k/ Warszawy przy ul. Pięknej 44/46, a Dom Generalny w Rzymie.

Siostry z Polskiej Prowincji Zgromadzenia pracują w domach pomocy społecznej, w ośrodkach wychowawczych, w hospicjum, w domu samotnej matki, na misjach, katechizują, służą ludziom chorym i samotnym.

W Bytomiu Siostry mieszkają przy parafii św. Jacka.