Centrum Pomocy Rodzinie, w tym Poradnia uzależnień, czynne jest przy parafii Wniebowizięcia NMP od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00.