Administratorem cmentarza jest parafia św. Józefa Robotnika.

Biuro cmentarne czynne jest w okresie od 1 kwietnia do 31 października we wtorki i czwartki w godz. od 10.00 do 12.00.

Telefon: 32 281 13 53  |  601 066 891