CMENTARZ
Biuro Zarządcy w Domu Misyjnym
Czynne w godzinach kancelarii parafialnej
Tel. 32 281 1533

Kancelaria parafialna i kancelaria Domu Misyjnego
czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-15.00.
Ksiądz Proboszcz, o. Marek Pardon SVD, przyjmuje
w poniedziałki, czwartki i piątki pół godz. po każdej Mszy św.,
zaś w poniedziałek i czwartek dodatkowo w godz. 16.30-17.30.