Zgodnie z zamysłem Założyciela, bł. Antoniego Rewery, Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego oparte jest Regule III Zakonu św. Franciszka. Głównym źródłem życia wewnętrznego sióstr i ich gorliwości w życiu czynnym jest „cześć i naśladowanie św. Franciszka Serafickiego, jako najświętszego naśladowcy życia Jezusa i gorącego czciciela Maryi”. Każda siostra czci Maryję będącą przewodniczką w wierze i ideałem przeżywania konsekracji zakonnej. Franciszkańską duchowość Zgromadzenia odzwierciedlają wynikające z wiary poświęcenie się dziełu wynagrodzenia i pokuty jako ofiara miłości w imieniu Kościoła. Założyciel za pierwszy cel Zgromadzenia uznał oddawanie czci, szerzenie chwały Bożej, wdzięczność Bogu za Jego miłość. Pierwszorzędnym więc celem jest uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego w Jego Misterium Odkupieńczej Miłości na Krzyżu oraz szerzenie Chrystusowego Królestwa Prawdy i Miłości tam, gdzie nas pośle Jego Wola, jak również wynagrodzenie Bogu za zniewagi. Zjednoczone z Kościołem powszechnym i jego widzialną Głową, Ojcem Świętym, w duchu św. Franciszka, wypełniamy zadania powierzone nam przez Założyciela, poświęcając się przede wszystkim Kościołowi lokalnemu. Siostry wierne charyzmatowi starają się odczytywać znaki czasu i podejmują zadania i prace apostolskie zgodne z potrzebami Kościoła. W Bytomiu siostry żyją i posługują w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Więcej informacji o życiu i posłudze sióstr można znaleźć na stronie internetowej:
Zgromadzenie Córek Świętego Franciszka Serafickiego (franciszkanki-sandomierz.pl).