Kiedy w trakcie trwania Soboru Watykańskiego II w Madrycie rodziła się Droga neokatechumenalna, trudno było przewidzieć, jak szybko jej owoce pojawią się na całym świecie. Zapał misyjny i zaangażowanie wielu ludzi, którzy doznali łaski nawrócenia, doprowadził do tego, że dzisiaj wspólnoty neokatechumenalne obecne są na wszystkich kontynentach w wielu krajach świata.

Każda wspólnota gromadzi się w tygodniu na celebracji Liturgii Słowa i cotygodniowej Eucharystii.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa człowiek mógł być ochrzczony dopiero po okresie katechumenatu. Ten okres był potrzebny, aby do chrztu przystępowali ludzie dojrzali do wiary – ludzie świadomi ogromnej łaski jaką, daje chrzest. W naszych czasach sytuacja jest inna. Tajemnicę łaski chrztu musimy odkrywać jako ludzie dorośli. Katechumenat pochrzcielny realizowany we wspólnotach neokatechumenalnych jest jedną z prób odpowiedzi Kościoła na sytuację naszych czasów – sytuację gdy członkowie parafii nie czują się z nią związani, gdy pogoń za dobrami tego świata przysłania prawdziwy sens życia, gdy jedynym celem życia jest przyjemność i wygoda.

Droga neokatechumenalna próbuje dać zagonionemu i zagubionemu we współczesnym świecie człowiekowi nadzieję życia wiecznego, które ofiaruje nam Jezus Chrystus przez tajemnicę swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Czerpiąc z bogactwa Kościoła Droga neokatechumenalna pozwala jednać się z najbliższymi i odkrywać każdego dnia sens naszego życia. Pozwala wreszcie patrzeć z miłością na Kościół – naszą Matkę.

Wspólnoty Drogi neokatechumenalnej są obecne w dwóch bytomskich parafiach: w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz w parafii św. Wojciecha.