Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Arka Noego”

Świetlica powstała w 2001 roku. Od tego momentu funkcjonuje jako placówka wsparcia dziennego. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Uczęszczają do niej dzieci ze szkół podstawowych. Przeznaczona jest dla 30 dzieci. Dzieci odrabiają...

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla Przewlekle Chorych

Prowadzony Zakład jest przeznaczony dla kobiet. Obecnie przebywa w nim 60 Pensjonariuszek. Celem zakładu jest objęcie całodobową opieką kobiet, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku...

Centrum Pomocy Rodzinie

Centrum Pomocy Rodzinie, w tym Poradnia uzależnień czynna przy parafii WNMP od poniedziałku do piątku od 15.00 do 19.00

Ochronka Stowarzyszenia św. Franciszka w parafii pw. św. Jacka

Ochronka Stowarzyszenia św. Franciszka w parafii pw. św. Jacka W parafii działa Ochronka Stowarzyszenia św. Franciszka, która opieką obejmuje dzieci z rodzin ubogich. Praca w tej ochronce ma charakter popołudniowy. Ochronka znajduje się przy ul. Kochanowskiego...