Posłuszni natchnieniom Ducha Świętego bracia i siostry należący do wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich dążą do miłości doskonałej żyjąc w stanie świeckim, a poprzez profesję zobowiązują się do życia według Ewangelii na sposób św. Franciszka z Asyżu, z pomocą Reguły zatwierdzonej przez Kościół.

Bracia i siostry FZŚ realizują swoje powołanie przez:

  • apostolstwo modlitwy, które wyraża się w uczestnictwie w nabożeństwach oraz Mszach świętych odprawianych w intencjach członków i misjonarzy;
  • odwiedzanie chorych współbraci i współsióstr;
  • udział w comiesięcznym spotkaniu miejscowej wspólnoty oraz wspólnoty regionalnej w Katowicach;
  • modlitę i materialną opiekę nad Franciszkańską Unią Misyjną; 
  • a nade wszystko poprzez osobistą formację w duchu Zakonodawcy, św. Franciszka.

Spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbywają się:

w parafii Trójcy Świętej:

w trzecią sobotę miesiąca po Mszy św.  odprawianej o godz. 8.00 w kościele Świętej Trójcy w Bytomiu.

Kontakt: 
siostra Grażyna Lis, tel. 725 057 825
e-mail: grazynalis.pl@wp.pl 

w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego:

w pierwszą soboę miesiąca o godz. 8.00

w parafii św. Wojciecha: