Cele grupy:
Posłuszni natchnieniom Ducha Świętego bracia i siostry należący do wspólnoty dążą do miłości doskonałej żyjąc w stanie świeckim, a poprzez profesję zobowiązują się do życia według ewangelii na sposób świętego Franciszka z pomocą reguły zatwierdzonej przez Kościół.

Obowiązki członków grupy:
– apostolstwo modlitwy poprzez uczestnictwo w nabożeństwach oraz Mszach świętych odprawianych w intencjach członków i misjonarzy
– odwiedzanie chorych współbraci
– udział w comiesięcznym spotkaniu miejscowej wspólnoty oraz wspólnoty regionalnej w Katowicach
– modlitewna i finansowa opieka nad Franciszkańską Unią Misyjną

Spotkania:
Odbywają się w trzecią sobotę miesiąca po Mszy świętej odprawianej o godz. 8 00 w kościele Świętej Trójcy w Bytomiu

Kontakt: siostra Grażyna Lis, tel. 725057825, grazynalis.pl@wp.pl