Święty Ojciec Pio żył jak skromny zakonnik, nazywał siebie „prostym bratem, który się modli”: żyjąc w taki sposób pokazał wszystkim, jak wielka jest moc modlitwy i jak ogromne są jej owoce. Wspomniany Święty jest założycielem Grup Modlitwy, które powstały jako odpowiedź na papieskie wezwanie, aby modlitwą zwyciężać zło. Najpierw powstała jedna grupa ściśle związana z ojcem Pio, a potem w bardzo szybkim tempie zaczęły powstawać grupy na całym świecie, nie tylko we Włoszech. Tak też było z bytomską grupą: powstała w roku 2000 przy parafii Podwyższenia Krzyża świętego. W 2002 roku Grupa została zarejestrowana w San Giovanni Rotondo i otrzymała tam nazwę: „W cieniu Krzyża Chrystusa”.

Msze Święte za wstawiennictwem św. Stygmatyka są odprawiane każdego 23. dnia miesiąca o godz. 18.30 (gdy w tym dniu jest niedziela, to o godz. 9.00 rano), a godzinę przed Mszą odbywa się nabożeństwo za wstawiennictwem św. ojca Pio.

Spotkania formacyjne Grupy Modlitwy odbywają się w 1. wtorek miesiąca o godz. 17.00: spotykamy się wtedy na katechezie dotyczącej nauki Kościoła oraz nauczania i życia św. Ojca Pio. A także rozważamy wspólnie Pismo Święte i modlimy się: w Kościele, z Kościołem i za Kościół.