Kapelani szpitalni

Słowo Boże o sakramentalnej posłudze wobec chorych:

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (Jk 5,14-15).

Posługa duszpasterska w ośrodkach leczniczych w Bytomiu:

Posługę duszpasterską wobec chorych hospitalizowanych w bytomskich szpitalach oraz zakładach opiekuńczych pełnią następujący kapelani:

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7
kapelan: ks. Grzegorz Kozakiewicz. tel. +48 731 518 776

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15
kapelan: ks. Waldemar Szczygioł SJ, tel. +48 797 907 655 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, ul. Legionów 10
kapelan: br. Grzegorz Skoczylas OFMCap, tel. +48 698 666 125
kapelan: br. Krzysztof Turek OFMCap, tel. +48 604 420 442

Oddział Zakaźny Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, ul. Legionów 49
kapelan: br. Krzysztof Turek OFMCap, tel. +48 604 420 442

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bytomiu, ul. Legionów 49
kapelan: br. Krzysztof Turek OFMCap, tel. +48 604 420 442

Centrum Pomocy pw. Ducha Świętego w Bytomiu, ul. Krakowska 30
kapelan: Bracia Mniejsi z pl. Klasztornego 5, tel.: 32 281 28 03

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bytomiu, ul. Piekarska 59

kapelan: Bracia Mniejsi z pl. Klasztornego 5, tel.: 32 281 28 03