Ruch stawia sobie za cel wychowanie swoich członków do dojrzałego chrześcijaństwa i do uczestnictwa w misji Kościoła katolickiego we współczesnym świecie. Ruch powstał we Włoszech, w 1954, z dzieła prowadzonego w mediolańskich szkołach przez ks. prałata Luigiego Giussaniego. Udział we wspólnocie pozwala na przeżycie doświadczenia jedności, w sensie religijnym i społecznym, w jednym ciele Chrystusa, Kościele. We wspólnocie opartej na posłuszeństwie przełożonym, na praktyce sakramentów i słuchaniu Słowa, człowiek
poznaje zasadnicze wymiary wydarzenia kościelnego: kulturę, miłość, misyjność.

Termin i miejsce spotkań:
Poniedziałki, godz. 18 30 (po myszy św.), w domu katechetycznym przy Parafii Świętej Trójcy w Bytomiu, ul. Kwietniewskiego 1.

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Doś, kontakt: paweldos@cl.opoka.org.pl, tel. 609427091