Kręgi rodzin tworzą małżeństwa sakramentalne oraz ich duchowy opiekun kapłan – moderator. Założycielem Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie (tzw. OAZY), jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. W Ruchu tym specjalny nacisk kładzie się na duchowość małżeńską, czyli dążenie w życiu do bliskości Boga w jedności ze współmałżonkiem. Według tej hierarchii Boga stawia się na pierwszym miejscu i czyni się Go integralnym elementem związku małżeńskiego. Dopiero na takim fundamencie możliwe jest budowanie szczęścia małżeńskiego i rodzinnego oraz zabieganie o sprawy tego świata. Duchowość małżeńska, to pewna forma, styl życia małżonków. Domowy Kościół jest ruchem, który chce pomóc małżeństwom trwającym w sakramentalnym związku w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Małżonkowie pogłębiając prawdę o sakramencie małżeństwa, budują swoje życie w oparciu o przyjęte reguły, których wypełnianie daje szanse lepszego poznania siebie nawzajem, kształtowania właściwych relacji względem siebie i względem Boga. Ten proces formacyjny odbywa się w małżeństwie i służy rozwojowi miłości małżonków, która owocuje pokojem i możliwością podejmowania właściwych wyborów.