Przygotowanie do małżeństwa

Pan Jezus o nierozerwalności małżeństwa

Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo» (Mt 19,4-6).

W diecezji gliwickiej przygotowanie do sakramentu małżeństwa składa się z trzech elementów, którymi są:

 • katechezy przedślubne (tzw. kurs przedmałżeński);
 • dzień skupienia dla narzeczonych;
 • spotkania w ramach poradni rodzinnej.
Katechezy przedślubne w roku 2022

Katechezy przygotowujące odbywają się w Bytomiu przy kościele św. Jacka w Centrum Ks. G.G. Gorczyckiego o godz. 19:00. W ramach przygotowania należy wziąć udział w czterech katechezach, które w roku 2022 odbywają się w następujących terminach:

 • Katecheza I: 07.02 • 07.03 09.05 • 06.06
 • Katecheza II: 14.02 14.03 16.05 13.06
 • Katecheza III: 21.02 21.03 23.05 20.06
 • Katecheza IV: 28.02 28.03 30.05 27.06
Poradnia rodzinna

Poradnia znajduje się przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Bytomiu i jest czynna w 2 i 4 piątek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 w kancelarii parafialnej. Na spotkanie można się umówić telefonicznie:

 • pani Maria, tel. 692 294 038 lub
 • pani Elżbieta, tel. 503 532 006
Dzień skupienia w roku 2022

Odbywa się w kościele św. Jacka w Bytomiu o godz. 10:00 w następujących terminach (należy wybrać jeden z nich):

 • 22 stycznia
 • 12 marca
 • 14 maja
 • 25 czerwca
Przygotowanie do małżeństwa on-line
Ponadto w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce w bieżącym roku istnieje możliwość przygotowania do małżeństwa w formie online dla narzeczonych, którzy w najbliższym czasie pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej.