Przygotowanie do małżeństwa

Pan Jezus o nierozerwalności małżeństwa

Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo» (Mt 19,4-6).

W diecezji gliwickiej przygotowanie do sakramentu małżeństwa składa się z trzech elementów, którymi są:

  • katechezy przedślubne (tzw. kurs przedmałżeński);
  • dzień skupienia dla narzeczonych;
  • spotkania w ramach poradni rodzinnej.
Katechezy przedślubne

W roku 2022 katechezy odbywają się w Bytomiu w poniedziałek o godz. 19.00 w Centrum ks. G.G. Gorczyckiego przy parafii św. Jacka

I cykl: 6; 13; 20; 27 czerwca 2022 r.

II cykl: 5; 12; 19; 26 wrzeńnia 2022 r.

III cykl: 7; 14; 21; 27 listopada 2022 r.

Poradnia rodzinna

Parafia św. Anny
– p. Agata, tel. 605 085 822

Parafia św. Barbary
– p. Ilona, tel. 661 882 551

Parafia św. Jacka
– p. Anna, tel. 605 593 281
– p. Małgorzata, tel. 602 407 980

Parafia NS Pana Jezusa
– p. Agnieszka, tel. 691 312 565,
– p. Tomasz, tel. 501 820 445

Parafia Podwyższenia Krzyża św.
– p. Maria, tel. 692 294 038

Parafia św. Wojciecha
– p. Joanna, tel. 667 632 086

Dzień skupienia

Dzień skupienia w roku 2022 odbywa się w kościele (górnym) św. Jacka, Bytom, ul. Matejki 1, o godz. 10.00

  • 10 października
  • 19 listopada.

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Gliwickiej