Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego ministrante, co znaczy służyć. Ministranci służą Bogu, gdy przyczyniają się do tego, by liturgia była piękna.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych:

Usługuje on księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne, potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Pomaga również po zakończeniu Eucharystii.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAK:

Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i mają dla niej szczególnie ważne znaczenie. Mają ona ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM:

Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Ministrant przez swoją służbę pokazuje, że UCZESTNICZYĆ W LITURGII nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! UCZESTNICZYĆ W LITURGII to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

WSPÓLNOTA MINISTRANCKA DZIAŁA PRZY KAŻDEJ PARAFII NASZEGO MIASTA!