Msze św.

Jezus o Eucharystii:

Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”.

(J 6,53-56)

W każdym bytomskim kościele sprawowana jest codzienna Msza święta. Kościół zachęca nas do częstego udziału w Eucharystii, która jest źródłem i zarazem szczytem życia chrześcijańskiego. To dlatego męczennicy z Abiteny, którzy ponieśli śmierć za wiarę w roku 304, powtarzali słowa: „My nie możemy żyć bez Eucharystii”. W naszym mieście Msze święte sprawowane są według następującego porządku:

Msze święte w niedziele i uroczystości:

Godzina 6.30
 • kościół pw. NSPJ (Szombierki)
Godzina 7.00
 • kościół WNMP
 • kościół św. Jacka
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni)
Godzina 7.45
 • kościół pw. NSPJ (Szombierki)
Godzina 8.00
 • kościół Świętej Trójcy
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
 • kościół św. Barbary
 • kościół św. Józefa Robotnika
 • kościół NSPJ (jezuici)
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni) dadtkowo w pandemii
Godzina 9.00
 • kościół WNMP
 • kościół św. Jacka
 • kościół św. Małgorzaty
 • kościół pw. Podwyższenia Krzyża (kapucyni)
 • kościół NSPJ (Szombierki)
Godzina 9.30
 • kościół Świętej Trójcy
 • kościół NSPJ (Szombierki)
 • kościół NSPJ (jezuici)
Godzina 10.00
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
 • kościół św. Barbary
Godzina 10.30
 • kościół Świętej Trójcy (kaplica)
 • kościół św. Jacka
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni)
 • kościół NSPJ (Szombierki)
 • kościół św. Józefa Robotnika
 • kaplica w „Szpitalu Górniczym”
Godzina 11.00
 • kościół Świętej Trójcy
 • kościół WNMP (na Rynku)
 • kościół św. Jacka (krypta)
 • kościół św. Małgorzaty
 • kościół NSPJ (jezuici)
Godzina 11.30
 • kościół św. Barbary
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni – dla przedszkolaków – tylko w roku szkolnym)
 • kościół NSPJ (Szombierki)
Godzina 12.00
 • kościół św. Jacka
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
 • kościół NSPJ (Szombierki)
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni)
Godzina 12.15
 • kościół WNMP (na Rynku)
Godzina 12.30
 • kościół Świętej Trójcy
 • kościół NSPJ Jezuici
Godzina 14.30
 • kościół św. Jacka
Godzina 16.00
 • kościół św. Jacka
 • kościół św. Małgorzaty
 • kościół NSPJ (Szombierki)
 • kościół NSPJ (jezuici)
Godzina 16.30
 • kościół św. Józefa Robotnika
Godzina 17.00
 • kościół Świętej Trójcy
Godzina 18.00
 • kościół św. Barbary
 • kościół NSPJ (Szombierki)
 • kościół NSPJ (jezuici)
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni) – dodatkowo w pandemii
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
Godzina 19.00
 • kościół WNMP (na Rynku)
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni) – oprócz wakacji
 • kościół NSPJ (Szombierki);
Godzina 20.00
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni) – tylko w wakacje

Msze święte w dni powszednie:

Godzina 6.30
 • kaplica szpitala przy ul. Żeromskiego
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
Godzina 7.00
 • kościół WNMP (na Rynku)
 • kościół św. Jacka
 • kościół św. Małgorzaty
 • kościół św. Barbary
 • kościół NSPJ (Szombierki)
 • kościół NSPJ (jezuici)
Godzina 8.00
 • kościół Świętej Trójcy
 • kościół św. Jacka
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
 • kościół NSPJ (Szombierki)
 • kościół NSPJ (jezuici)
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni)
Godzina 17.00
 • kościół św. Jacka
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni) – oprócz wakacji
Godzina 18.00
 • kościół Świętej Trójcy
 • kościół WNMP (na Rynku)
 • kościół św. Jacka
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
 • kościół św. Małgorzaty
 • kościół św. Barbary
 • kościół NSPJ (Szombierki)
 • kościół NSPJ Jezuici
Godzina 18.30
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni)
 • kaplicza w „Szpitalu Górniczym”

Msze święte w święta zniesione:

Godzina 6.30
 • kościół św. Jacka
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
Godzina 7.00
 • kościół WNMP (na Rynku)
 • kościół św. Jacka
 • kościół św. Małgorzaty
 • kościół św. Barbary
 • kościół NSPJ (Szombierki)
Godzina 8.00
 • kościół Świętej Trójcy
 • kościół św. Jacka
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
 • kościół NSPJ (Szombierki)
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni)
Godzina 17.00
 • kościół św. Jacka
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni)
Godzina 18.00
 • kościół Świętej Trójcy
 • kościół WNMP (na Rynku)
 • kościół św. Jacka
 • kościół św. Wojciecha (franciszkanie)
 • kościół św. Małgorzaty
 • kościół św. Barbary
 • kościół NSPJ (Szombierki)
Godzina 18.30
 • kościół Podwyższenia Krzyża (kapucyni)
 • kaplica w „Szpitalu Górniczym”

Msze święte dla szczególnych grup wiernych:

Msza św. w klasycznym rycie rzymskim (nadzwyczajnym)

Msza święta dla osób niesłyszących

Msza święta dla dzieci przedszkolnych