Zapraszamy na nabożeństwo Via Lucis – Drogi Światła.
Nabożeństwo to jest głoszeniem światu zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Jest to czas radosnego wyznania wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, by i inni uwierzyli. Droga Światła jest wspomnieniem spotkań Jezusa Chrystusa z ludźmi po zmartwychwstaniu. Dajmy świadectwo, że z Jezusem idziemy przez życie.
Na nabożeństwo przynieśmy ze sobą świece.
Piątek 6 kwietnia – Cmentarz Parafialny Jeruzalem na Rozbarku w Bytomiu, godz. 16:30