Ruch Światło-Życie powstał z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Balchnickiego w drugiej powłowie  XX wieku. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również kapłanów, zakonników i siostry zakonne oraz członków instytutów świeckich. Ponadto Ruch tworzą rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół zwany też Oazą Rodzin. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcija oraz służyć ożywieniu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów oraz diecezji.

Spotkania Ruchu Światło-Życie odbywają się w Bytomiu w następujących miejscach:

W parafii Podwyższenia Krzyża Świętgo (Oaza młodzieżowa)
W parafii Trójcy Świętej (Oaza młodzieżowa)

w piątki w domu parafialnym przy kościele Świętej Trójcy. Rozpoczynamy Mszą św. o godzinie 18.00, a po niej (ok. 18.45) przechodzimy do salki na spotkania grupowe do domu katechetycznego (parter).