Odnowa w Duchu Świętym istnieje wszędzie tam, gdzie jest Kościół. Mówiąc o narodzinach Odnowy w Duchu Świętym nie wolno zapominać o tym, że Duch Święty obecny był w Kościele zawsze, że prowadził go i ożywiał przez wieki. Był obecny w jego wymiarze instytucjonalnym, a także charyzmatycznym, w którym działał, pobudzając ludzi do osobistej odpowiedzi na miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie, wszczepiając w nich gorące pragnienie świętości i posługując się nimi dla dobra Kościoła.

Działanie Ducha Świętego jest żywe wśród tych, którzy intensywnie żyją wiarą.

Zasadnicze cele Odnowy w Duchu Świętym:

1. Propagowanie dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawcy.
2. Coraz wierniejsze otwieranie się na Osobę, obecność i moc Ducha Świętego.
3. Przyjęcie i posługiwanie się darami duchowymi (charyzmatami) w Kościele.
4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego.
5. Pielęgnowanie stałego wzrostu duchowego przez udział w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym Kościoła, w docenianiu tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, w spontanicznej formacji, w wierności doktrynie katolickiej pod kierunkiem Kościoła.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną w duchu Bożych dzieci, w otwartości na światło Ducha Świętego, uwielbiać wspólnie Boga i pogłębiać swoją formację chrzcielną.

Spotkania modlitewne w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego odbywają się po Mszy św. wieczornej (ok. 19.15) w salce domu katechetycznego.