Caritas to miłość bratnia, ofiarna, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus. Celem Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych: jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu służy konkretną pomocą we wtorki w godz. od 10.00 do 13.00 (poza okresem wakacyjnym).