Publiczny różaniec o odnowę moralną Narodu Polskiego 4 listopada w sobotę o godzinie 12.00 na rynku