Prawnym organem wspólnoty Ruchu Maitri w Bytomiu jest STOWARZYSZENIE ADOPCJI SERCA MAITRI.

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym od 2005 roku pod numerem KRS: 0000229893
REGON: 240051738

Parafia św. Jacka
ul. Matejki 1
41-902 Bytom
skr. poczt. 78

Konto bankowe: PeKaO S.A. 55 1240 1343 1111 0010 0590 8551

Kontakt: