SĄD BISKUPI DIECEZJI GLIWICKIEJ PIERWSZEJ INSTANCJI

Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

Adres:
44-101 Gliwice, ul. Łużycka 1, skr. poczt. 196
tel. 32 230 78 80

Wikariusz Sądowy (Oficjał):

 • ks. Józef Kara

Pomocniczy Wikariusze Sądowi (Wiceoficjałowie):

 • ks. Rafał Dappa
 • ks. Grzegorz Kadzioch

Kierownik Kancelarii Sądu:

 • ks. Sławomir Hałakuc

Audytorzy:

 • ks. Wojciech Babiak
 • ks. Piotr Grzegorzewicz

Notariusze:

 • Urszula Bartoszewicz
 • Barbara Sobocik

Sędziowie:

 • ks. Eugeniusz Bienek
 • ks. Rajmund Brol
 • ks. Adam Fabiańczyk
 • ks. Grzegorz Gura
 • ks. Daniel Klimkiewicz
 • ks. Marcin Królik
 • ks. Jacek Ligarski
 • ks. Tomasz Rak
 • ks. Piotr Szczygielski

Rzecznik sprawiedliwości:

 • ks. Bernard Koj

Obrońcy węzła małżeńskiego:

 • ks. Henryk Burgiel
 • ks. Ginter Dzierżon
 • ks. Piotr Grzegorzewicz
 • ks. Bernard Koj

Adwokaci:

 • Dawid Bilski
 • Dominika Gawryś-Gwiazda
 • Witold Grzelak
 • Izabela Kawałek
 • Daria Lysik
 • Karina Zając

Trybunałem apelacyjnym dla diecezji gliwickiej jest:

Sąd Metropolitalny w Katowicach
40-951 Katowice, ul. Jordana 39, skr. poczt. 206
tel. 32 201 75 84; kom. 519 546 098
e-mail: sad@archidiecezjakatowicka.pl

Przestrzegamy PT. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u innych osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wykazuje zresztą też na to, że tego rodzaju ?pomoc? mało się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Informujemy, że poradę prawną w sprawach małżeńskich każdy może zawsze bezpłatnie otrzymać w kancelarii Sądu, w godzinach przyjmowania petentów:
poniedziałek – piątek (z wyj. środy)
w godz. 10.00-12.00 oraz 13.00-15.00
(w lipcu i sierpniu: tylko w godz. 10.00-12.00)
Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego Sąd jest nieczynny

Sąd nie prowadzi korespondencji drogą elektroniczną!
Trybunałem drugiej instancji dla diecezji gliwickiej jest Sąd Metropolitalny w Katowicach
40-951 Katowice, ul. Jordana 39
skr. poczt. 206
tel. 32/608-15-56