Skarby Rozbarku

W 2018 roku Parafia św. Jacka w Bytomiu realizowała projekt „Konserwacja dawnej dokumentacji architektonicznej Parafii św. Jacka w Bytomiu”, którego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Remont kościoła na Rozbarku twa już 12 lat. Obecnie realizowane są prace wewnątrz obiektu obejmujące jego konserwację i przywrócenie stanu pierwotnego.  Obiekty dokumentacji architektonicznej -plansze projektowe- stanowią więc niezwykle cenne źródło i pokazują w jaki sposób poprzednie pokolenia systemowo przygotowywały się do budowy tak wielkich obiektów jak kościół pod wezwaniem św. Jacka w Bytomiu. Dokumenty poddane konserwacji w liczbie 20 plansz, są świadectwem szerokiej dyskusji fundatorów i budowniczych w obszarze koncepcji, przedstawiają niezrealizowane wizje planowanego wówczas obiektu. Odnowione, poddane procedurom konserwatorskim obiekty, będą od teraz służyć m. in. zadaniom edukacyjnym.
Program prac konserwatorskich obejmował wykonanie zdjęć dokumentów przed konserwacją, dezynfekcja oraz wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej obrazującej stan zachowania przed konserwacją. Następnie wszystkie obiekty zostały oczyszczone na sucho z kurzu i brudu powierzchniowego za pomocą delikatnych ściereczek i gąbek lateksowych, gumek różnej twardości i czyścików od strony lica i odwrocia. Konserwatorzy, Danuta Skrzypczyk i Katarzyna Kwaśniewicz, na co dzień pracujący w Archiwum Państwowym w Katowicach, podjęli próbę rozprostowania pod obciążeniem utrwalonych zagięć planów. Następnie wykonano dokumentację powykonawczą oraz zdjęcia dokumentów po konserwacji.

Zbiór został wytypowany do prac konserwatorskich jako spójny zespół dokumentów, ukazujący w jaki sposób grupa fundatorów i budowniczych zabytkowego kościoła św. Jacka przygotowała się do powstania tej budowli. Efektem realizacji zadania było oczyszczenie i fachowe zabezpieczenie przed degradacją cennych kulturowo i poznawczo elementów parafialnego archiwum.  Odnowione dokumenty zamieszczone teraz w archiwum parafialnym, staną się dzięki konserwacji kolejnym źródłem budowania naszej tożsamości, wiedzy o tradycji, która ma tworzyć przyszłość.

Adam Reinsz

Zdjęcia wszystkich obiektów poddanych konserwacji dostępne są na stronie internetowej Parafii www.swjacek.bytom.pl  w zakładce PROJEKTY.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury