W parafii pw. św. Anny opiekunem jest ks. prob. Dariusz Gąska Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zawiązane zostało przez grupę ludzi dostrzegających w otaczającej rzeczywistości zagrożenia dla rodziny jako podstawy zdrowego społeczeństwa i narodu. Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauce Kościoła katolickiego, zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Do zadań Stowarzyszenia należy: pomoc małżonkom w tworzeniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości, troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny, obrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i troska o właściwe warunki jego rozwoju, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie. Przewodniczącym koła naszej parafii jest p. Roman Bonk. Spotkania odbywają się we wtorki po wieczornej Mszy św.