Plakat spotkania z kolędą na rozbarku 2018

21 stycznia o godzinie 17.00 – Ogólnokształąca Szkoła Muzyczna w Bytomiu

28 stycznia o godzinie 17.00 – Górnicza Orkiestra Dęta w Bytomiu