Kapucyni to wspólnota braci, którzy podążają drogą nawrócenia za przykładem św. Franciszka z Asyżu. Zakon powstał w XVI wieku jako owoc jednej z reform zakonu franciszkańskiego, której celem był powrót do pierwotnych ideałów Założyciela. Włoskie dzieci widząc braci w charakterystycznych brązowych habitach z wielkim kapturem, wołały za nimi „cappuccini” to znaczy dosłownie „kapturowcy” i odtąd wszyscy znają Zakon pod tą nazwą. Wspólnota kapucyńska w bardzo szybkim tempie rozrastała się. Bracia dali się poznać jako prości i skromni głosiciele nawrócenia, opiekunowie chorych, kapelani żołnierzy i więźniów, misjonarze oraz spowiednicy i kierownicy duchowi. Zakon kapucynów liczy obecnie ponad 10 tysięcy braci żyjących w ponad stu krajach świata. W ciągu blisko pięciusetletniej historii wielu spośród braci zostało ogłoszonymi świętymi i błogosławionymi Kościoła. Najbardziej znanym wśród nich jest charyzmatyczny włoski spowiednik i stygmatyk – święty Ojciec Pio. Więcej informacji o kapucynach można znaleźć na stronach: www.kapucyni.pl, www.kapucyni.kapszlak.pl, a także na stronie internetowej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu www.bytom.kapucyni.pl, gdzie od ponad 70 lat posługują właśnie Bracia Mniejsi Kapucyni.