Zakon Braci Mniejszych Kapucynów to wspólnota braci, którzy wstąpili na drogę nawrócenia za przykładem św. Franciszka z Asyżu. Powstaliśmy w XVI wieku jako owoc kolejnej reformy w zakonie franciszkańskim, której celem był powrót do pierwotnych ideałów Założyciela. Dzieci włoskie widząc braci z charakterystycznymi habitami z wielkimi kapturami, wołały na nich cappuccini (kapturowcy) i odtąd wszyscy znają nas pod tą nazwą. Wspólnota kapucyńska w bardzo szybkim tempie rozrastała się. Bracia dali się poznać jako prości i skromni głosiciele nawrócenia, opiekunowie chorych, kapelani żołnierzy i więźniów, misjonarze, oraz spowiednicy i kierownicy duchowi. Nasz Zakon, który liczy ponad 10 tysięcy braci, wydał wielu świętych i błogosławionych. Wśród nich najbardziej znany jest charyzmatyczny włoski spowiednik i stygmatyk – święty Ojciec Pio.