W Wielki Piątek wspominamy śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy przez konkretną postawę naszego ciała włączyć się w Jego umieranie. Taką możliwość daje nam praktyka postu, która ma wyrażać naszą miłość do Zbawiciela. Dlatego my, katolicy, jesteśmy w Wielki Piątek zobowiązani do postu ścisłego. Ma on podwójny charakter: jakościowy, polegający na całkowitym powstrzymaniu się od pokarmów mięsnych i ilościowy, wyrażający się w ograniczeniu ilości spożywanych pokarmów: jeden posiłek do syta i dwa mniejsze.

Post jakościowy (wstrzemięźliwość od mięsa) obowiązuje wszystkich katolików, którzy ukończyli 14. rok życia aż do śmierci. Zaś post ilościowy dotyczy osób w wieku od 18. do 60. roku życia.

Warto też pamiętać, że dla nas, każdy piątek w ciągu roku, który przypomina śmierć Zbawiciela, jest dniem postu polegającego na całkowitej abstynencji od mięsa.

 

fot.: pixabay.com