Zgromadzenie zostało założone we Francji w 1866 roku przez francuskiego księdza Victora Brauna. Od samego początku Zgromadzenie prowadziło prace w trzech kierunkach:

1) praca z dziewczętami,
2) domy dla sierot,
3) opieka nad chorymi.

Celem życia jest szerzenie Chwały Bożej, szczególnie przez oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. „Miłość, Dziękczynienie, Uwielbienie i Zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Jezusowemu” – to cztery filary Zgromadzenia.

Adres:
ul. Piekarska 59, Bytom
www.sercankiregion.pl