Parafia pw. św. Anny – Spotkania odbywają się w każdy piątek od 19.00 do 21.00
ul. Chorzowska 21
41-902 Bytom

Szkoła Nowej Ewangelizacji Bytom
ul. Chorzowska 21
41-902 Bytom
snebytom@gmail.com

Odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji:
Michał Wójcik
e-mail: michal.wojcik.sne@gmail.com

Duchowny odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji:
Ks. Łukasz Kwieciński