Spotkania odbywają się raz w miesiącu, po uprzednim ogłoszeniu w ogłoszeniach parafialnych. Rozpoczynają się mszą św. o godz. 15:00 w dolnym kościele. Druga część spotkania odbywa się w SP nr 46 przy ul. Prusa.