Parafialny Zespół Caritas

Caritas to miłość bratnia, ofiarna, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus. Celem Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych: jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu służy konkretną pomocą we wtorki w godz. od 10.00 do 13.00 (poza okresem wakacyjnym). 

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Prawnym organem wspólnoty Ruchu Maitri w Bytomiu jest STOWARZYSZENIE ADOPCJI SERCA MAITRI.

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym od 2005 roku pod numerem KRS: 0000229893
REGON: 240051738

Parafia św. Jacka
ul. Matejki 1
41-902 Bytom
skr. poczt. 78

Konto bankowe: PeKaO S.A. 55 1240 1343 1111 0010 0590 8551

Kontakt:

Świetlica środowiskowa „Arka Noego”

Świetlica środowiskowa „Arka Noego”

Świetlica środowiskowa „Arka Noego” powstała w 2001 roku. Od tego momentu funkcjonuje jako placówka wsparcia dziennego. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Uczęszczają do niej dzieci ze szkół podstawowych. Świetlica przeznaczona jest dla 30 dzieci. W godzinach funkcjonowania Świetlicy dzieci odrabiają zadania domowe oraz uczestniczą w zajęciach w różnych kółkach zainteresowań.

Kontakt:
ul. Piekarska 59
41-902 Bytom
www.swietlicaarkanoego.blogspot.com

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Prowadzony Zakład jest przeznaczony dla kobiet. Obecnie przebywa w nim 60 Pensjonariuszek.

Celem zakładu jest objęcie całodobową opieką kobiet, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:

  • opiekę lekarską,
  • opiekę pielęgniarską,
  • usprawnianie ruchowe i działanie fizjoterapeutyczne,
  • leczenie farmakologiczne,
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
  • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

W Zakładzie jest kaplica, gdzie przebywający podopieczni i personel mogą uczestniczyć w Eucharystii. Wyjątkowego znaczenia nabiera roznoszenie Komunii świętej na salach dla tych, którym zdrowie nie pozwala uczestniczyć we Mszy Świętej.

Grupy AA i DDA

Grupy AA i DDA

Grupa AA (Anonimowych Alkoholików) i DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) spotyka się:

  • przy parafii Wniebowzięcia NMP w środy o godz. 17.30.
  • przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego we wtorki o godz. 18.00. 
Centrum Pomocy Rodzinie

Centrum Pomocy Rodzinie

Centrum Pomocy Rodzinie, w tym Poradnia uzależnień, czynne jest przy parafii Wniebowizięcia NMP od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00.