Córki św. Franciszka Serafickiego

Córki św. Franciszka Serafickiego

Zgodnie z zamysłem Założyciela, bł. Antoniego Rewery, Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego oparte jest Regule III Zakonu św. Franciszka. Głównym źródłem życia wewnętrznego sióstr i ich gorliwości w życiu czynnym jest „cześć i naśladowanie św. Franciszka Serafickiego, jako najświętszego naśladowcy życia Jezusa i gorącego czciciela Maryi”. Każda siostra czci Maryję będącą przewodniczką w wierze i ideałem przeżywania konsekracji zakonnej. Franciszkańską duchowość Zgromadzenia odzwierciedlają wynikające z wiary poświęcenie się dziełu wynagrodzenia i pokuty jako ofiara miłości w imieniu Kościoła. Założyciel za pierwszy cel Zgromadzenia uznał oddawanie czci, szerzenie chwały Bożej, wdzięczność Bogu za Jego miłość. Pierwszorzędnym więc celem jest uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego w Jego Misterium Odkupieńczej Miłości na Krzyżu oraz szerzenie Chrystusowego Królestwa Prawdy i Miłości tam, gdzie nas pośle Jego Wola, jak również wynagrodzenie Bogu za zniewagi. Zjednoczone z Kościołem powszechnym i jego widzialną Głową, Ojcem Świętym, w duchu św. Franciszka, wypełniamy zadania powierzone nam przez Założyciela, poświęcając się przede wszystkim Kościołowi lokalnemu. Siostry wierne charyzmatowi starają się odczytywać znaki czasu i podejmują zadania i prace apostolskie zgodne z potrzebami Kościoła. W Bytomiu siostry żyją i posługują w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Więcej informacji o życiu i posłudze sióstr można znaleźć na stronie internetowej:
Zgromadzenie Córek Świętego Franciszka Serafickiego (franciszkanki-sandomierz.pl).

Siostry Sercanki

Siostry Sercanki

Zgromadzenie zostało założone we Francji w 1866 roku przez francuskiego księdza Victora Brauna. Od samego początku Zgromadzenie prowadziło prace w trzech kierunkach:

1) praca z dziewczętami,
2) domy dla sierot,
3) opieka nad chorymi.

Celem życia jest szerzenie Chwały Bożej, szczególnie przez oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. „Miłość, Dziękczynienie, Uwielbienie i Zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Jezusowemu” – to cztery filary Zgromadzenia.

Adres:
ul. Piekarska 59, Bytom
www.sercankiregion.pl

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Kapucyni to wspólnota braci, którzy podążają drogą nawrócenia za przykładem św. Franciszka z Asyżu. Zakon powstał w XVI wieku jako owoc jednej z reform zakonu franciszkańskiego, której celem był powrót do pierwotnych ideałów Założyciela. Włoskie dzieci widząc braci w charakterystycznych brązowych habitach z wielkim kapturem, wołały za nimi „cappuccini” to znaczy dosłownie „kapturowcy” i odtąd wszyscy znają Zakon pod tą nazwą. Wspólnota kapucyńska w bardzo szybkim tempie rozrastała się. Bracia dali się poznać jako prości i skromni głosiciele nawrócenia, opiekunowie chorych, kapelani żołnierzy i więźniów, misjonarze oraz spowiednicy i kierownicy duchowi. Zakon kapucynów liczy obecnie ponad 10 tysięcy braci żyjących w ponad stu krajach świata. W ciągu blisko pięciusetletniej historii wielu spośród braci zostało ogłoszonymi świętymi i błogosławionymi Kościoła. Najbardziej znanym wśród nich jest charyzmatyczny włoski spowiednik i stygmatyk – święty Ojciec Pio. Więcej informacji o kapucynach można znaleźć na stronach: www.kapucyni.pl, www.kapucyni.kapszlak.pl, a także na stronie internetowej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu www.bytom.kapucyni.pl, gdzie od ponad 70 lat posługują właśnie Bracia Mniejsi Kapucyni.